14/04/2024
Home Học tập Top 14 các trường đại học tư ở TPHCM nổi tiếng, tốt nhất

Top 14 các trường đại học tư ở TPHCM nổi tiếng, tốt nhất

0
Top 14 các trường đại học tư ở TPHCM nổi tiếng, tốt nhất
Danh sách các trường đại học tư ở TPHCM tốt nhất

Top 14 trường đại học tư ở TPHCM chất lượng

1. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Thông tin liên hệ

2. Trường Đại học Công Nghệ – Hutech

Trường Đại học Công Nghệ – HUTECH
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học Công Nghệ – HUTECH

Thông tin liên hệ

3. Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học Hoa Sen

Thông tin liên hệ

4. Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

Thông tin liên hệ

5. Trường Đại học Văn Hiến

 Đại học Văn Hiến
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học Văn Hiến

Thông tin liên hệ

6. Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học – Huflit

Đại học Ngoại ngữ – Tin học - Huflit
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học Ngoại ngữ – Tin học – Huflit

Thông tin liên hệ

7. Trường Đại học FPT

Đại học FPT
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học FPT

Thông tin liên hệ

8. Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Văn Lang
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học Văn Lang

Thông tin liên hệ

9. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Đại học Quốc tế Sài Gòn
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học Quốc tế Sài Gòn

Thông tin liên hệ

10. Trường Đại học RMIT Việt Nam

Đại học RMIT Việt Nam
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học RMIT Việt Nam

Thông tin liên hệ

11. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (SEC)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Thông tin liên hệ

12.Đại học Gia Định

Đại học Gia Định
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học Gia Định

Thông tin liên hệ

13. Đại học Hùng Vương

Đại học Hùng Vương
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Đại học Hùng Vương

Thông tin liên hệ

14. Trường Đại học Kinh tế – Tài chính

 Trường Đại học Kinh tế – Tài chính
Đại học tư nhân tại TPHCM tốt nhất| Nguồn ảnh: Trường Đại học Kinh tế – Tài chính

Thông tin liên hệ

5/5 - (200 bình chọn)