15/04/2024
Home Học tập Top 8 Trung tâm dạy tiếng Thái TPHCM tốt nhất

Top 8 Trung tâm dạy tiếng Thái TPHCM tốt nhất

0
Top 8 Trung tâm dạy tiếng Thái TPHCM tốt nhất

8 Trung tâm dạy tiếng Thái Lan TPHCM tốt nhất

1. Phương Nam Education

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Phương Nam Education
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Phương Nam Education

Thông tin liên hệ:

2. Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Gia sư Tâm Tài Đức
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Gia sư Tâm Tài Đức

Thông tin liên hệ:

3. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam & Đông Nam Á

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Trung tâm Nghiên Cứu Việt Nam và Đông Nam Á
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Trung tâm Nghiên Cứu Việt Nam và Đông Nam Á

Thông tin liên hệ:

4. Trung tâm tiếng Thái Sài Gòn Vina

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Sài Gòn Vina
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Sài Gòn Vina

Thông tin liên hệ:

5. Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Gia sư Tài Năng Trẻ
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Gia sư Tài Năng Trẻ

Thông tin liên hệ:

6. Trung tâm nghiên cứu Thái Lan

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Trung tâm Nghiên Cứu Thái Lan
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Trung tâm Nghiên Cứu Thái Lan

Thông tin liên hệ:

7. VIET-EDU

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm VIET-EDU
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm VIET-EDU

Thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: Phòng đào tạo 0964 86 86 25 (Mr.Hoàng) – 0984 422 131 (Ms.Mai)
  • Email: nnvietedu@gmail.com
  • Website: viet-edu.com

8. Trung tâm dạy tiếng Thái Wish Education

Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Wish Education
Ảnh minh họa: Trung tâm dạy tiếng Thái Tphcm Wish Education

Thông tin liên hệ:

  • Email: wish.edu.vn@gmail.com
  • Website: https://ulis.vnu.edu.vn
4.9/5 - (208 bình chọn)