15/04/2024
Home Sức khỏe Danh sách các phòng khám tai mũi họng Thủ Đức tốt nhất

Danh sách các phòng khám tai mũi họng Thủ Đức tốt nhất

0
Danh sách các phòng khám tai mũi họng Thủ Đức tốt nhất
Danh sách các phòng khám tai mũi họng Thủ Đức tốt nhất

1. Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Quận Thủ Đức

Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Quận Thủ Đức | Image: Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Quận Thủ Đức
Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Quận Thủ Đức | Image: Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Quận Thủ Đức

Thông tin liên hệ

2. Phòng khám tai mũi họng Thủ Đức – BS.CKI. Trần Thị Thanh Bình

Phòng khám tai mũi họng Thủ Đức – BS.CKI. Trần Thị Thanh Bình | Image: Phòng khám tai mũi họng Thủ Đức – BS.CKI. Trần Thị Thanh Bình
Phòng khám tai mũi họng Thủ Đức – BS.CKI. Trần Thị Thanh Bình | Image: Phòng khám tai mũi họng Thủ Đức – BS.CKI. Trần Thị Thanh Bình

Thông tin liên hệ

3. Phòng khám Nhi và Tai mũi họng Thủ Đức – BS. CKII Nguyễn Ánh Tuyết và BSCKII Nguyễn Trường Thọ

Phòng khám Nhi và Tai mũi họng Thủ Đức – BS. CKII Nguyễn Ánh Tuyết và BSCKII Nguyễn Trường Thọ | Image: Phòng khám Nhi và Tai mũi họng Thủ Đức – BS. CKII Nguyễn Ánh Tuyết và BSCKII Nguyễn Trường Thọ
Phòng khám Nhi và Tai mũi họng Thủ Đức – BS. CKII Nguyễn Ánh Tuyết và BSCKII Nguyễn Trường Thọ | Image: Phòng khám Nhi và Tai mũi họng Thủ Đức – BS. CKII Nguyễn Ánh Tuyết và BSCKII Nguyễn Trường Thọ

Thông tin liên hệ

4. Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đỗ Công Hân

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đỗ Công Hân | Image: Hình minh họa
Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đỗ Công Hân | Image: Hình minh họa

Thông tin liên hệ

5. Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng – ThS.BS Nguyễn Phan Nguyên

Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng – ThS.BS Nguyễn Phan Nguyên | Image: Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng – ThS.BS Nguyễn Phan Nguyên
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng – ThS.BS Nguyễn Phan Nguyên | Image: Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng – ThS.BS Nguyễn Phan Nguyên

Thông tin liên hệ

6. Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga

Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga | Image: Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga | Image: Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga | Image: Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga
Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga | Image: Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng – BS. CKI Phạm Thị Kim Nga

Thông tin liên hệ

7. Phòng khám Tai mũi họng – BS. Dương Văn Tá

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Dương Văn Tá | Image: Hình minh họa
Phòng khám Tai mũi họng – BS. Dương Văn Tá | Image: Hình minh họa

Thông tin liên hệ

8. Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS. Trà Văn Hiên

Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS. Trà Văn Hiên | Image: Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS. Trà Văn Hiên
Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS. Trà Văn Hiên | Image: Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS. Trà Văn Hiên

Thông tin liên hệ

9. Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc

Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc | Image: Hình minh họa
Phòng khám tai mũi họng quận 9 – BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc | Image: Hình minh họa

Thông tin liên hệ

10. Phòng khám Tai Mũi Họng Nội soi – ThS.BS Trương Kim Trí

Phòng khám Tai Mũi Họng Nội soi - ThS.BS Trương Kim Trí | Image: Hình minh họa
Phòng khám Tai Mũi Họng Nội soi – ThS.BS Trương Kim Trí | Image: Hình minh họa

Thông tin liên hệ

5/5 - (200 bình chọn)