15/04/2024
Home Địa điểm vui chơi Ăn uống Top 7 cửa tiệm bán Nama Chocolate tại TPHCM chất lượng nhất

Top 7 cửa tiệm bán Nama Chocolate tại TPHCM chất lượng nhất

0
Top 7 cửa tiệm bán Nama Chocolate tại TPHCM chất lượng nhất
Danh sách các cửa hàng socola tươi tại TPHCM uy tín

Top 7 địa chỉ kinh doanh Nama Chocolate tại TPHCM uy tín

1. Chocoline

Thương hiệu Chocoline
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu Chocoline

Thông tin liên hệ

2. PPG Chocolate

Thương hiệu PPG
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu PPG

Thông tin liên hệ

3. Royce Chocolate

Thương hiệu Royce
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu Royce

Thông tin liên hệ

4. Mama Chocolate

Thương hiệu Mama Chocolate
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu Mama Chocolate

Thông tin liên hệ

5. Chang Mama – Chocolate

Thương hiệu Chang Chocolate
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu Chang Chocolate

Thông tin liên hệ

6. Nama Corner

Thương hiệu Nama Corner
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu Nama Corner

Thông tin liên hệ

7. MOF Japanese Sweets and Coffee

Thương hiệu Morico Nama
Cửa hàng chocolate tươi tại TPHCM | Nguồn ảnh: Thương hiệu Morico Nama

Thông tin liên hệ

5/5 - (200 bình chọn)