14/06/2024
Home Sức khỏe Danh sách các Bác Sĩ Tâm Thần Giỏi Ở TPHCM

Danh sách các Bác Sĩ Tâm Thần Giỏi Ở TPHCM

0
Danh sách các Bác Sĩ Tâm Thần Giỏi Ở TPHCM
10 Bác Sĩ Tâm Thần giỏi ở TPHCM

1. Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Tích Linh – Quận 5

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Tích Linh

Thông tin liên lạc

2. Phòng khám của Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Anh Nhị – Quận 10

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Anh Nhị

Thông tin liên lạc

3. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng – Bình Tân

Thông tin liên lạc

4. Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Vinh Quang – Tân Phú

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Bác sĩ Đinh Vinh Quang

Thông tin liên lạc

5. Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Minh Khuyên – Quận 10

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Minh Khuyên

Thông tin liên lạc

6. Thạc sĩ Võ Thị Minh Huệ, Chuyên gia Tâm lý trị liệu – Quận 1

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Thạc sĩ Võ Thị Minh Huệ

Thông tin liên lạc

7. Bác sĩ Lê Quốc Nam, Phòng khám tâm lý y khoa – tâm thần kinh Quốc Nam – Bình Thạnh

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Phòng khám Bác sĩ Lê Quốc Nam

Thông tin liên lạc

8. Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Nguyễn Thụy Phương – Quận 5

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Nguyễn Thụy Phương

Thông tin liên lạc

9. Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân – Quận 5

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Thạc sĩ Vũ Cẩm Vân

Thông tin liên lạc

10. Phòng khám bác sĩ Giang Nguyễn – Quận 7

Bác sĩ tâm thần giỏi ở TPHCM - Bác Sĩ Giang Nguyễn

Thông tin liên lạc

5/5 - (200 bình chọn)