15/04/2024
Home Sức khỏe Top 8 trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

Top 8 trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

0
Top 8 trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM
Top 8 trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Top 8 Việt Nam

Danh sách trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

1. Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM

Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương - Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương
Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương

Thông tin liên hệ

2. Câu lạc bộ võ thuật SSC – Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

Câu lạc bộ võ thuật SSC - Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Câu lạc bộ võ thuật SSC
Câu lạc bộ võ thuật SSC – Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Câu lạc bộ võ thuật SSC

Thông tin liên hệ

3. Trung tâm văn hóa thể thao Quận Tân Bình – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM

Trung tâm văn hóa thể thao Quận Tân Bình - Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Trung tâm văn hóa thể thao Quận Tân Bình
Trung tâm văn hóa thể thao Quận Tân Bình – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Trung tâm văn hóa thể thao Quận Tân Bình

Thông tin liên hệ

4. Việt Nam Tinh Võ –  Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

Việt Nam Tinh Võ -  Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Việt Nam Tinh Võ
Việt Nam Tinh Võ –  Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Việt Nam Tinh Võ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 1 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận
  • Giờ mở cửa: T2 – CN từ 7:00 – 22:00
  • Điện thoại: 082 999 6188 (Thầy Phương)
  • Website: sites.google.com/site/trungtamtinhvo
  • Email: phuongtkd88@gmail.com/ trungtam.emc.edu@gmail.com

5. Nhà Thi Đấu Đa Năng Quận 7 – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM

Nhà Thi Đấu Đa Năng Quận 7 - Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Nhà Thi Đấu Đa Năng Quận 7
Nhà Thi Đấu Đa Năng Quận 7 – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Nhà Thi Đấu Đa Năng Quận 7

Thông tin liên hệ

6. Trung tâm TDTT Thủ Đức – Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

Trung tâm TDTT Thủ Đức - Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Trung tâm TDTT Thủ Đức
Trung tâm TDTT Thủ Đức – Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Trung tâm TDTT Thủ Đức

Thông tin liên hệ

7. Trung tâm Dạy Võ PVH – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM

Trung tâm Dạy Võ PVH - Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Trung tâm Dạy Võ PVH
Trung tâm Dạy Võ PVH – Trung tâm dạy võ karate tại TPHCM | Image: Trung tâm Dạy Võ PVH

Thông tin liên hệ

8. CLB võ thuật Bằng Long Hải – Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM

CLB võ thuật Bằng Long Hải - Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Leep App
CLB võ thuật Bằng Long Hải – Trung tâm học karate tốt nhất ở TPHCM | Image: Leep App

Thông tin liên hệ

5/5 - (200 bình chọn)