27/05/2024
Home Sức khỏe 12 bác sĩ da liễu giỏi và uy tín ở TPHCM bạn nên đến khám

12 bác sĩ da liễu giỏi và uy tín ở TPHCM bạn nên đến khám

0
12 bác sĩ da liễu giỏi và uy tín ở TPHCM bạn nên đến khám
Các bác sĩ da liễu giỏi ở TPHCM
Danh sách các bác sĩ chuyên khoa da liễu giỏi và uy tín ở Sài Gòn

1. Thạc sĩ, Bác sĩ Thái Thanh Yến

Bác sĩ chuyên khoa da liễu giỏi ở TPHCM | Nguồn: Thạc sĩ, Bác sĩ Thái Thanh Yến

2. Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Hoài Hương

Bác sĩ chuyên khoa da liễu giỏi tại TPHCM | Nguồn: BSCKII Trần Thị Hoài Hương

3. Bác sĩ Chuyên khoa I Tô Lan Phương

Bác sĩ da liễu giỏi tại TPHCM | Nguồn: BSCKI Tô Lan Phương

4. Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Đình Lâm

Bác sĩ da liễu giỏi ở TPHCM | Nguồn: BSCKII Phạm Đình Lâm

5. Bác sĩ Lê Đức Thọ

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu tại Bệnh viện Quốc tế City | Nguồn: Bác sĩ Lê Đức Thọ

6. Bác sĩ Chuyên khoa I Võ Thị Thanh Vân

Bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Da liễu TPHCM | Nguồn: Bác sĩ Võ Thị Thanh Vân

7. Bác sĩ Lê Vũ Chí Phước

Bác sĩ da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM | Nguồn: Bác sĩ Lê Vũ Chí Phước

8. Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM | Nguồn: Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

9. Bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vi

Bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Bệnh viện Da liễu TPHCM | Nguồn: Bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vi

10. Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Bệnh viện Đại học Y dược | Nguồn: Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh

11. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Văn Thế Trung

Bác sĩ da liễu Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM | Nguồn: Bác sĩ Văn Thế Trung

12. Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Kim Dung

Bác sĩ da liễu Bệnh viện Gia An 115 | Nguồn: BSCKI Nguyễn Thị Kim Dung
5/5 - (200 bình chọn)